Nadace 700 let města Plzně je právnickou osobou a byla zřízena dne 14. ledna 1993. Ve smyslu zákona 89/2012 Sb. schválilo Zastupitelstvo města Plzně dne 10. prosince 2015 znění nadační listiny a statut nadace.

IMAGE:

Nadace podporuje aktivity směřující k rozvoji a obnově města Plzně, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Účelem nadace je vytvářet dobré předpoklady pro další rozvoj města, jeho vzhledu a pestřejší nabídky kulturních, společenských, charitativních a dalších aktivit, podporu talentů a aktivit dětí a mládeže v oblasti umění a kultury, jakož i spolupráci neziskových organizací města s obdobně působícími organizacemi v ostatních regionech České republiky.

 

Nadcházející akce s podporou Nadace

    Výběr neobsahuje žádné články.

Zobrazit více