Organizační struktura

Zaměstnanci Nadace 700 let města Plzně

Alena Kozáková Výkonná ředitelka
Lenka Bílá Asistentka ředitelky

Správní rada Nadace 700 let města Plzně

Ing. Petr Náhlík Předseda
MUDr. Václav Šimánek Místopředseda
Ing. Václav Lacyk Člen
Mgr. Eliška Bartáková Člen
Mgr. et MgA. Roman Černík Člen
Tomáš Živný Člen
Mgr. Adam Hefner Člen

Dozorčí rada Nadace 700 let města Plzně

doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. Předseda
Ing. Petr Kvarda Člen
Ing. Anna Šípová Člen

Odborná komise pro oblast kultury a vydavatelských aktivit

Ing. Markéta Čekanová  
PaedDr. Blanka Hejtmánková  
Mgr. Helena Šlesingerová MBA  
Mgr. Tomáš Chochole, Ph.D.  

Odborná komise pro oblast obnovy památek

Mgr. Petr Marovič  
Ing. arch. Edita Míková  
Ing. arch. Jan Trčka  
Ing. Petr Bukovský  

 

Nadcházející akce s podporou Nadace

    Výběr neobsahuje žádné články.

Zobrazit více