Plzeňský Orfeus junior

Cena Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti – Plzeňský Orfeus junior

Cena  je:

  • udělována za reprezentaci města Plzně v oblasti klasické hudby
  • určena studentům do 15 let, kteří studují v Plzni
  • udělována každoročně v 1. čtvrtletí za výkony v uplynulém kalendářním roce jednotlivcům, kteří se mimořádným způsobem zasloužili o reprezentaci města Plzně (u soutěží MŠMT především za výrazné úspěchy v ústředních kolech – např. absolutní vítěz). Cena bude slavnostně předána na plese Nadace 700 let města Plzně (pokud se uskuteční), nebo při jiné vhodné příležitosti.

Za rok 2011 ocenění získali houslisté Greti Kalčeva  a Kryštof Kohout.

Za rok 2012 ocenění převzali Kryštof Kohout - housle, kytara a Tomáš Kozák -  flétna, dudy, kytara. Dále byla udělena dvě zvláštní ocenění - Jeroným Široký - akordeon, Sebastián Kuhn - trubka, klavír, bicí.

Ocenění za rok 2013 převzali: Greti Kalčeva - housle, Pavla Tesařová - housle, Kryštof Kohout - kytara, housle.

Za rok 2014 ocenění převzal - Jan Dolejš.

Držitelé Plzeňského Orfea junior za rok 2015 jsou: Zuzana Růžičková - zobcová flétna a Jindřich Rosendorf - klavír.

Za rok 2016 cenu Plzeňský Orfeus junior získali: Daniela Holá - akordeon, Jana Škarbanová - klavír, Jan Dolejš - klavír

Laureáty ceny Plzeňský Orfeus junior za rok 2017 se stali: Daniela Holá - akordeon, Emma Jančová - kytara, Jan Dolejš - klavír

Laureátkami ceny Plzeňský Orfeus junior za rok 2018 se staly: Daniela Holá - akordeon, Emma Jančová - kytara

Za rok 2019 cena udělena nebyla.

V roce 2020 cenu obdrželi: Adam Slunečko - kytara, Tina Tranová - housle, Daniel Štika - akordeon.

V roce 2021 cenu obdrželi: Tereza Knoblochová - harfa, Adam Slunečko - kytara, Šimon Váhala - trubka.

V roce 2022 ocenění převzali: Tina Tranová - housle, Adam Slunečko - kytara.

V roce 2023 ocenění převzali: Tina Tranová - housle, Daniel Štika - akordeon.

Formuláře pro navrhování vhodných kandidátů je možné stáhnout zde

Dokladované návrhy na ocenění studentů předkládají odborné komisi:

Instituce, u které se student v této oblasti vzdělává (Základní umělecké školy nebo soukromé školy …) a Nadace 700 let města Plzně.

Podklady pro ocenění zahrnují výčet a stručnou charakteristiku reprezentativních výkonů studentů za poslední kalendářní rok na k tomu určeném formuláři. Návrhy na ocenění studentů přijímá Nadace 700 let města Plzně do 10. ledna následujícího roku včetně, nebo nejbližší pracovní den do 10. ledna.

1. Princip dělitelnosti Ceny Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti – Plzeňský Orfeus junior.

Cenu může získat více kandidátů, nejvýše však tři. O udělení rozhodne odborná porota, jejíž rozhodnutí musí potvrdit správní rada nadace a poté je konečné.

2. Cenu Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti Plzeňský Orfeus junior lze získat ve výjimečném případě i opakovaně. Cena nemusí být udělena. Cena může být udělena jednomu laureátu pouze 3x  v každé kategorii.

3. Pro udělení Ceny Nadace 700 let města Plzně Plzeňský Orfeus junior nesmí laureát přesáhnout věk 15 let k  31. 12. roku, za který je cena udělována.

 

Nadcházející akce s podporou Nadace

    Výběr neobsahuje žádné články.

Zobrazit více