Plzeňský Orfeus

V roce 2005 Nadace 700 let města Plzně udělila poprvé hudební cenu „Plzeňský Orfeus“ za mimořádné úspěchy a reprezentaci města v oblasti vážné hudby. Tato cena je určena pro studenty plzeňských středních a vysokých škol a žáky Základních uměleckých škol.
Prvními laureáty této ceny se stali za rok 2004 Jarmila Vlachová - akordeon, Aleš Briscein - zpěv, Štěpán Pražák - housle.
Cenou pro laureáty je skleněná skulptura „Plzeňský Orfeus“, vyrobená ve sklárnách Rückl v Nižboru přímo pro tento účel. Dále je každému z laureátů předán finanční dar na podporu jeho dalšího hudebního rozvoje.

Za rok 2005 cenu získali Zuzana Bouřilová a Jiří Pešek, oba klavíristé Konzervatoře v Plzni.

Ocenění za rok 2006 získala Lucie Hilscherová - zpěv a Radek Dlouhý - akordeon.

Ocenění za rok 2007 získali Jan Fraus - zpěv, Petr Vacek - akordeon a Dominika Kopecká - zpěv.

Laureáty za rok 2008 se stali Adam Plachetka - zpěv a Marek Pavelec - housle.

V roce 2009 byla cena poprvé v historii udělena opakovaně a to houslistovi Marku Pavelcovi ocenění získal  i klavírista Jan Šimandl a Pavel Samiec - hra na akordeon a skladba.

Rok 2010 byl rokem výjimečným. Poprvé v historii byla cena udělena pouze jedné laureátce. Tou se stala Bc. Anastázie Šourová v oblasti sbormistrovství. Porota a správní rada nadace udělily také dvě zvláštní ocenění za významnou propagaci města Plzně a hudební výkony v roce 2010. Ocenění záskala teprve 14ti letá klavíristka Michaela Augustinová - vítězka Smetanovské klavírní soutěže ve své kategorii a Symfonický orchestr Konzervatoře v Plzni za spolupráci při provedení České mše vánoční při oficiální návštěvě zástupců města a kraje ve Vatikánu.

Za rok 2011 získali ocenění Plzeňský Orfeus Adéla Lučanská - zpěv a Pavel Samiec - skladba.

Ocenění za rok 2012 převzala Barbora Haasová - flétna, Luboš Marek a Jan Marhoul - akordeon.

Za rok 2013 Plzeňského Orfea převzala Marie Čejnová - akordeon a Eli Kalčeva - klavír

Laureáty Plzeňského Orfea za rok 2014 se stali: Martin Cába - kytara, Jan Rösner - skladba a Jakub Smola - violoncello.

Za rok 2015 získaly ocenění Plzeňský Orfeus Alžběta Baldová  - klarinet a Eliška Bošková - flétna.

Za rok 2016 cenu Plzeňský Orfeus obdržel Kryštof Kohout.

Laureáty ceny Plzeňský Orfeus za rok 2017 se stali: Eliška Bošková - flétna, Václav Hřebec - kytara, Václav. B. Špíral - skladba.

Laureáty ceny Plzeňský Orfeus za rok 2018 se stali: Michaela Augustinová - skladba, Eliška Dedková - kytara, Kryštof Kohout - housle.

Držitelkou ceny Plzeňský Orfeus za rok 2019 se stala Laura Kopřivová

Za rok 2020 byly ceny uděleny těmto laureátům: Eduard Kollert - housle, Klára Skalková - klavír, Janel Najafli - housle.

V roce 2021 ocenění obdrželi: Hana Matějková - akordeon, Michal Švec – operní zpěv.

Za rok 2022 ocenění převzali: Zuzana Breuerová - příčná flétna, Kateřina Hrušková - operní zpěv,  Dominik Klapka - operní zpěv. Dále bylo uděleno  zvláštní ocenění Tereze Růžičkové a Patriku Kotlárovi - Za produkční a dramaturgické práce při organizaci koncertů Západočeského hudebního centra v roce 2022.

V roce 2023 ocenění převzali: Hana Matějková - akordeon, Kryštof Matějíček  – klavír, Albert Pechmann skladba.

Ceny jsou již tradičně předávány na plese Nadace 700 let města Plzně.

Formuláře  pro navržení vhodných kandidátů je možné  zde.
Zároveň proběhne oficiální vyhlášení v  mediích. Uzávěrka bude vždy uvedena ve vyhlášení.

Podmínky pro udělování „Ceny Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti"

Cena  je:

  1. udělována za reprezentaci města Plzně v oblasti klasické hudby
  2. určena studentům od 15-ti let, kteří studují v Plzni
  3. udělována každoročně v 1. čtvrtletí za výkony v uplynulém kalendářním roce jednotlivcům, kteří se mimořádným způsobem zasloužili o reprezentaci města Plzně a bude slavnostně předána vždy na plese Nadace 700 let města Plzně

 Dokladované návrhy na ocenění studentů předkládají odborné komisi:

  1. ředitel Konzervatoře Plzeň
  2. popřípadě další subjekty (střední a vysoké školy, ZUŠ …….)
  3. Nadace 700 let města Plzně

Podklady pro ocenění zahrnují výčet a stručnou charakteristiku reprezentativních výkonů studentů za poslední kalendářní rok na k tomu určeném formuláři. Návrhy na ocenění studentů přijímá Nadace 700 let města Plzně do 10. ledna následujícího roku včetně, nebo nejbližší pracovní den do 10. ledna.

1. Princip dělitelnosti Ceny Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti.

Cenu může získat více kandidátů, nejvýše však 3. O udělení a způsobu dělení celkové finanční částky 15.000,- Kč rozhodne odborná porota, jejíž rozhodnutí musí potvrdit správní rada nadace a poté je konečné. Porota je 10ti členná a v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

2. Cenu Nadace 700 let města Plzně v hudební oblasti lze získat ve výjimečném případě i opakovaně. Cena nemusí být udělena. Cena může být udělena jednomu laureátu pouze 3x  v každé kategorii.

3. Pro udělení Ceny Nadace 700 let města Plzně je nutno dosáhnout věku 15-ti let k 31. 12. roku, za který je cena udělována.

 

Nadcházející akce s podporou Nadace

    Výběr neobsahuje žádné články.

Zobrazit více